Het gaat niet zozeer om wát je zegt...

Het gaat niet zozeer om wát je zegt...

Tijdens een vergadering iets willen oplossen, een vraag beantwoorden of hét doorslaggevende idee goed overbrengen. Wij zetten in op kennis om dit voor elkaar te krijgen. We volgden twee communicatietrainingen om de tongen goed los te maken, letterlijk én figuurlijk.

14 februari 2017

Communicatietraining

Met een groep jong-Sparkers hebben we een communicatietraining gevolgd die ons helpt om gesprekken met onze klanten (en onderling) doeltreffender te maken.

Praktische tips

  • Kom achter de ‘drive’ van je klanten: we leren door te blijven vragen, in plaats van zelf alle antwoorden te willen geven. Je kunt hierin een verhouding toepassen van 1/3 zelf aan het woord zijn en 2/3 de klant aan het woord laten.
  • Lees de lichaamstaal van je klanten en let op je eigen houding. Met de armen over elkaar, dat is een beschermende houding. Scheef zitten en met de voeten richting de deur wijzen? Dan kan het zijn dat iemand met zijn gedachten al weg is. Houd je je eigen handen vast tijdens een presentatie? Dan kan het zijn dat je onzeker bent over wat je verteld.
  • Ga niet tegen over elkaar zitten, dat kan een negatief gevolg oproepen, naast elkaar geeft een gevoel samen naar één doel te werken.
  • Analyseer de gesprekken samen: confronterend en juist daarom enorm leerzaam. Daarbij werkt het delen van deze ervaring ook goed om begrip te krijgen voor de communicatiestijlen van klanten en teamgenoten.
  •  Houding & toon, open vragen stellen: de waarheid achter ‘het gaat er niet om wàt je zegt, maar hoe je het zegt’ blijkt in je houding, toon en stijl van vragen te zitten. Een open houding is cruciaal: je lichaamstaal, toon van spreken en vragen kunnen dit nog beter uitdragen als je je hier bewust op instelt.

 

Training debatteren

We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij een project de juiste vaardigheden bezit om een productieve discussie te voeren.

Een bepaalde structuur en regels zijn nodig om een nuttig debat te kunnen voeren.  Tijdens de training hebben we hier mee geoefend of basis van voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk.  Zo kwam bijvoorbeeld aan bod hoe je omgaat met weerstand van je ‘tegenstander’. Uit de analyse van deze oefeningen hebben we een hoop nuttige tips gehaald.

  • Spreek af wie de gespreksleider is. Diegene zorgt dat iedereen zijn punt kan maken en zijn argumenten kan inbrengen. Ook de mensen die misschien wat minder mondig zijn in een meeting. Dit kan je doen door bijvoorbeeld iedereen een vastgestelde tijd hiervoor  te geven.
  • Maak een agenda en communiceer deze met de deelnemers.
  • Praat iemand wollig? Is het onduidelijk wat iemand bedoelt? Luister goed, stel duidelijke kaders en vat samen wat er wordt gezegd.
  • Geef argumenten  die aansluiten bij drijfveren van de gesprekspartners.