Spark verwelkomt nieuwe partner

Spark verwelkomt nieuwe partner

Spark verwelkomt Michel van Schie als nieuwe partner van Spark, naast de twee oprichters Robert Barnhoorn en Maarten Wilming. Twaalf jaar geleden kwam Michel vanuit TNO Industrie bij Spark binnen als projectleider, met een brandende behoefte om te werken aan concrete producten.

14 januari 2017

Ontwerpen & Ondernemen

Michels ervaring en gedrevenheid sluiten perfect aan bij onze ambities voor de toekomst. Zo gaat hij aan de slag met nieuwe businessmodellen, verbreding en ontwikkeling van internationale netwerken en opdrachtgevers en richt hij zich op kennis en projecten in het Health domein.

Michel blijft een belangrijke bijdrage leveren aan het continu verbeteren van het ontwerpproces. Zo kan ons team de juiste resultaten blijven creëren in de beantwoording van steeds complexere vraagstukken.

Michel: “Ik vind het een eer en ben een trotse partner van Spark. Met meer ‘skin in the game’ wil ik mezelf ontwikkelen in ondernemerschap en deze fijne samenwerking nog vele jaren voortzetten.”