Sustainder meet fijnstof in Hilversum

Sustainder meet fijnstof in Hilversum

Begin 2019 hebben Sustainder en het RIVM straatlantaarns in Hilversum voorzien van sensoren om concentraties fijnstof en stikstofdioxide continu te meten. De armaturen die de sensoren huisvesten werden in samenwerking met Sustainder speciaal voor dit doel door Spark ontworpen.

15 mei 2019

Smart City

Sustainder geeft met de armaturen Anne en Alexia effectief invulling aan het Smart City concept: slimme technologie in dienst van de leefbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte. Afhankelijk van de geïnstalleerde modules kunnen de armaturen tal van taken ondersteunen of uitvoeren: van luchtmeting en verkeersregistratie tot waakfunctie of ondersteuning van het mobiele netwerk. 

In al in meer dan 175 gemeenten in Nederland, Duitsland en België staan armaturen van Sustainder. Hilversum is een van de eerste gemeenten waar ze worden ingezet om de luchtkwaliteit real-time en continu te meten, aangesloten op het data-portaal van RIVM.

 

Geweldig

“Dit is precies waarvoor we de armaturen met Sustainder hebben ontworpen,” zegt Koos Munneke, ontwerper bij Spark. “Om plaats te bieden aan technologie die bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Om te zien hoe Anne en Alexia op steeds meer plaatsen aan het werk gaan is natuurlijk geweldig.”

Zie ook: