Privacy Statement

 

Uw rechten

Zodra u persoonlijke gegevens aan SPARK hebt verstrekt, heeft u recht op redelijke toegang, zodat u uw persoonlijke gegevens kunt verifiëren, bijwerken en / of laten wijzigen. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en elke machtiging in te trekken die u kan hebben gegeven. Wij zullen dergelijke verzoeken binnen 4 weken na het ontvangst van het verzoek beantwoorden. Ook zullen wij u voorzien van uw persoonlijke gegevens zodanig dat u deze gegevens kunt overbrengen naar andere partijen. Ook heeft u recht op het indienen van een klacht bij ons of bij de Nederlandse "Autoriteit Persoonsgegevens". U kunt uw toegangsaanvraag voor persoonlijke gegevens sturen naar info@sparkdesign.nl. We moedigen u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. SPARK is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen Website.

Diverse juridische aspecten

Wij zijn wettelijk verplicht om u over de volgende zaken te informeren.

De doeleinden van de verwerking van uw gegevens: Deze privacyverklaring toont aan dat wij bepaalde persoonlijke gegevens gebruiken om te kunnen communiceren met u en om onze werkzaamheden te kunnen verrichten op een normale en effectieve manier. Ook verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

De gronden voor de verwerking: persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van verschillende gronden, met name:
- Uw toestemming;
- Contractuele noodzaak;
- Wettelijke verplichtingen;
- Gerechtvaardigd belang.

Gerechtvaardigde belangen bevatten gevallen waarin er een relevante en passende relatie tussen ons bestaat, bijvoorbeeld als we in contact zijn voor een eventuele toekomstige samenwerking, alsmede verwerking van gegevens die strikt noodzakelijk zijn ten behoeve van het voorkomen van fraude. Volgens GDPR overweging 47 kan de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden beschouwd als verrichten van een gerechtvaardigd belang.

Ontvangers van persoonlijke gegevens: uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden om onze werkzaamheden te kunnen verrichten op een normale en effectieve manier. Mogelijke derden zijn dienstverleners (bijvoorbeeld accountants, advocaten, verzekeraars) en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de belastingdienst).

Hoe lang wij persoonlijke gegevens bewaren? Wij slaan gegevens op, zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het is verwerkt, onder naleving van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen via info@sparkdesign.nl of onderstaand adres:

Spark design & innovation BV
Benjamin Franklinstraat 515
3029 AC Rotterdam
Nederland

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens, laat het ons weten en we zullen alles doen wat redelijk is om het op te lossen.

Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de revisiedatum van de verklaring bijwerken. Deze versie is van 18.09.2018. We raden u aan deze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Alle rechten zijn voorbehouden.