Privacy Statement

 

Het delen van informatie

SPARK zal uw persoonlijke gegevens niet delen met andere derde partijen. We kunnen uw informatie vrijgeven als we daartoe verplicht zijn of als we op de een of andere manier geloven dat een dergelijke release geschikt is om te voldoen aan de wet. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden overgedragen.

Beveiliging van informatie

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens te beschermen die u ons toevertrouwt. SPARK gebruikt een verscheidenheid aan veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze werknemers zijn verplicht om te allen tijde uw privacy te respecteren. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, waarbij ook overdracht van persoonsgegevens komt kijken, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door contractuele regelingen.

Uw rechten

Zodra u persoonlijke gegevens aan SPARK hebt verstrekt, heeft u recht op redelijke toegang, zodat u uw persoonlijke gegevens kunt verifiëren, bijwerken en / of laten wijzigen. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt uw toegangsaanvraag voor persoonlijke gegevens sturen naar info@sparkdesign.nl  We moedigen u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. SPARK is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen Website.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen via info@sparkdesign.nl of onderstaand adres:

Spark design & Innovation BV
Benjamin Franklinstraat 515 
3029 AC Rotterdam
Nederland

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens, laat het ons weten en we zullen alles doen wat redelijk is om het op te lossen.

Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de revisiedatum van de verklaring bijwerken. Deze versie is van 23.03.2018. We raden u aan deze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Alle rechten zijn voorbehouden.