Award
Bekroond product
  • Erkenning Goed Industrieel Ontwerp Erkenning Goed Industrieel Ontwerp
  • iF Design AwardiF Design Award
Levant: rechte traplift

Levant: rechte traplift

Met ThyssenKrupp Accessibility ontwikkelden we de nieuwe 'Levant' traplift. De grote uitdaging binnen het project: halvering van de kostprijs vergeleken met het bestaande model. Een doel dat we in nauwe samenwerking met team van ThyssenKrupp wisten te realiseren met een zeer goed doordacht ontwerp dat een wereldwijde afzetmarkt ontsluit.

Nauwkeurig produceren

We behaalden de enorme kostprijsdoelstelling door het aantal onderdelen drastisch te reduceren, en productiemethodes voor massaproductie in te zetten. Dat levert bij voldoende grote productie-aantallen een grote kostenbesparing op, wat goede kansen biedt voor een wereldwijde afzetmarkt.

Wereldeisen

Om de traplift wereldwijd in de markt te zetten moest het ontwerp voldoen een grote hoeveelheid, soms bijna tegenstrijdige complexe normen en richtlijnen. Een grote technische uitdaging was het gewicht dat de traplift volgens de Amerikaanse eisen moet kunnen dragen. We realiseerden een stoel met een opklapbare kunststof zitting - die het gewicht van een kleine auto kan dragen.

Hoge waarde, lage kosten

In elke markt wordt de concurrentiekracht van een product vergroot door een hoge waardeperceptie. Iets wat bij uitstek met de uiterlijke vormgeving van het product kan worden bepaald.

We stemden de vormgeving af op de belangrijkste markten en op de specifieke doelgroep van hoofdzakelijk oudere gebruikers.

Spark en ThyssenKrupp ontvingen voor de Levant rechte traplift een iF product design award 2010.

Zie ook: