Robotics

Robotics

Vijf jaar geleden schreven wij op deze plaats met verwondering over wat allemaal mogelijk zou gaan zijn in de ‘robot era’. Inmiddels is de wereld weer wat verder en hebben we met onze opdrachtgevers al een aantal robots ontwikkeld. Hieronder bespreken we drie trends die we waarnemen.

Insight

Wat = robot?

Wanneer je gericht praat over robotica als begrip zoek je instinctief naar een definitie. In het dagelijks leven daarentegen, wordt de vraag wat precies wel en niet onder robotica valt steeds moeilijker te beantwoorden maar ook steeds irrelevanter om te stellen. Juist omdat slimme, autonoom functionerende techniek al zodanig onderdeel van het dagelijks leven geworden is, komt bijvoorbeeld de vraag of Siri en Google Assistant robots zijn of software (of software in een robot) niet meer op. En dat is prima.

Cobotica

Cobotica is geen nieuw begrip, maar zal de komende jaren in belang en verschijningsvormen toenemen. De naam is een samenvoeging van collaboratieve robotica en beschrijft robots die ontworpen zijn om met mensen samen te werken aan een gedeelde taak. Zo’n samenwerkingsverband combineert de unieke vermogens van de mens (zoals expertise, observatie, improvisatie, beslissingen nemen) met de specifieke eigenschappen van een robot (kracht, precisie, repeterend werk, onvermoeibaarheid). Een goed voorbeeld van cobotica is de Da Vinci robot die - aangestuurd door de handen van een chirurg - operaties met ongeëvenaarde nauwkeurigheid uitvoert. Ghost in the machine

De interactie tussen de robot en gebruiker bepaalt in grote mate het succes van de robot. Daarom wordt het steeds belangrijker om in het ontwerp te zorgen voor een emotionele laag, een ziel die de techniek een beetje persoonlijkheid geeft. Dat bereiken we vaak met subtiele details: een lampje dat pulseert op de intonatie van de stem of grapjes in de verbale interactie die suggereren dat iets daarbinnen met ons meedenkt. Wat we niet willen, is een te grote gelijkenis met ‘echte’ mensen. Zo’n gelijkenis suggereert wellicht met succes de aanwezigheid van een ziel, maar niet een ziel die we snel zullen accepteren of vertrouwen.   

'Robots die sterk op mensen lijken triggeren een door duizenden jaren van evolutie ingebakken wantrouwen voor alles wat in gedrag en uiterlijk afwijkt van de norm, juist wanneer die afwijking niet direct in het oog springt.”

 Hugo Honijk - Product designer bij Spark