The Co-creating Client

The Co-creating Client

Bij Spark zien we intense samenwerking met een betrokken, om niet te zeggen bemoeizuchtige opdrachtgever als een enorme toegevoegde waarde. Daarom hanteren we een methode waarbij we de klant de facto lid van het ontwikkelteam maken.

Insight

Spijkers met koppen

Een opdrachtgever heeft per definitie unieke kennis en inzichten; niet alleen over de markt en over de doelgroep maar vooral ook met betrekking tot de eigen strategie, ambities, cultuur, risicobereidheid en de investeringsruimte. Elk ontwikkelproces heeft meerdere beslismomenten waarbij die inzichten op z’n minst waardevol en vaak onmisbaar zijn.

"Nauw samenwerken is niet het tegenovergestelde van ontzorgen. Integendeel. Hoe dichter de klant bij het proces aanwezig is, hoe beter we weten hoe we hen kunnen ontzorgen.” - Maarten Wilming, partner Spark design & innovation

Ook zal het programma van eisen dat bij aanvang van het project is vastgesteld, daarna in de praktijk vaak doorontwikkeld worden. Alleen een betrokken opdrachtgever die weet welke beslissingen al genomen zijn (en waarom) kan goed geïnformeerde beslissingen nemen op het moment dat spijkers met koppen geslagen moeten worden.

Intuïtief

Bij Spark zien we de waarde van hechte samenwerking voortdurend terug in de langlopende relaties die we met opdrachtgevers hebben. Ze weten ons beter te vinden; of het nu om een volledig ontwikkeltraject gaat of alleen een deel daarvan zoals certificering. De lijnen worden korter en informeler waardoor ieder volgend project weer efficiënter en prettiger verloopt. Dan hebben we aan een half woord genoeg om te begrijpen wat de klant zoekt, weet de klant steeds beter wat wij nodig hebben om hem of haar verder te helpen en wordt de samenwerking bijna intuïtief. 

Designers werken in co-creatie met de klant.

Projectzones

Bij Spark faciliteren we de creatieve dialoog door lopende projecten een eigen, herkenbare ruimte toe te wijzen. Hier kan het ontwikkelteam met de klant permanent terecht om te werken, te overleggen, prototypes te testen en keuzes te maken zonder aan de beperkingen van een computerscherm vast te zitten.

Samenwerking aan een productontwerp.