Cost Control

Cost Control

Als hoofddoel van productontwikkeling of als één van de randvoorwaarden: de kostprijs is altijd belangrijk. In sommige markten is een lage kostprijs, en dus mogelijk een lage verkoopprijs, dé onderscheidende factor voor succes. In andere markten kan de hoge marge - haalbaar dankzij de lage kostprijs - de trigger zijn om stakeholders in de verkoopketen te mobiliseren.

Insight

Slimme keuzes

De optimale kostprijs bereiken begint al bij het maken van de juiste conceptuele keuzes. Een kritische blik bij de bepaling van producteigenschappen kan een wereld van verschil maken. Sommige features zijn duur om te ontwikkelen en toe te passen, terwijl andere nauwelijks iets kosten.

Het is van vitaal belang om slimme keuzes te maken tijdens het detailleren van het ontwerp op het gebied van constructie, productietechnieken en materialen. Het is ook belangrijk om bewust te zijn van de kosten van te vervaardigen onderdelen en ingekochte componenten, maar ook de kosten van assemblage en transport.

"Je kunt de kostprijs bijna altijd verlagen door een extra iteratie aan het project toe te voegen. Dit moet in balans blijven met de toegevoegde ontwikkelingskosten en tijd."Robert Barnhoorn - director Spark design & innovation

Daarbij moeten we er zeker van zijn dat de geschatte kostprijs, zichzelf vertaalt naar een daadwerkelijke kostprijs. Dit vereist een zorgvuldige selectie van de juiste leveranciers en een nauwe samenwerking met hen.

Investeer om te besparen

Een investering vooraf leidt vaak tot een daling van marginale kosten. Zo heb je voor  hogedruk spuitgieten veel duurdere matrijzen nodig dan voor vacuüm gieten, maar heeft het per stuk een veel lagere kostprijs. Daarnaast kan je ook meer tijd investeren in het zoeken naar goedkopere oplossingen of om het ontwerp verder te optimaliseren op kostprijs. Tijdens het product ontwikkelproces moeten veel van deze beslissingen gemaakt worden. Het vinden van de juiste aanpak voor kostprijs optimalisatie hangt af van de commerciële strategie, financiële situatie en beoogde marktbenadering van de klant.

Toegevoegde waarde

Kostenbesparing klinkt als een goed idee - en in de basis is het dat ook. Maar kostenbesparing is nooit gratis.  Op zijn minst gaat het ten koste van een gedeelte van de ontwikkeltijd en andere beschikbare middelen. Daarbij kan besparing tot een verlaagde productkwaliteit leiden. Daarom is het altijd belangrijk te overwegen of je tijd en geld investeert in kostenverlaging of dat je juist waarde toevoegt aan het product.

Waardetoevoeging (echte of alleen maar waargenomen) kan een  positieve bijdrage leveren aan de verkoop maar ook aan de prijs die een klant bereid is te betalen. En, een niet te vergeten gevolg: een verbeterd merk imago. Het uiteindelijke verschil in verkoopmarge pakt nu wellicht nog beter uit dan na een paar procent kosten besparing.

Je zou kunnen stellen dat kostenbesparing een goed idee is zolang het geen negatieve impact heeft op de verkoop of prijs (door buitensporige ontwikkelingskosten)van het product. Is dat wel het geval, dan is het misschien slimmer om je budget te besteden aan het maken van een beter en meer waardevol product; met een verhoogde verkoop en verkoopprijs als gevolg.