Design Thinking

Design Thinking

Wanneer je empathie voor de context van een probleem combineert met creativiteit in het genereren van inzichten en oplossingen, en rationaliteit toepast in de analyse en combinatie van meerdere oplossingen voor de context van dat probleem, dan krijg je Design Thinking. Simpel gezegd bestaat Design Thinking uit drie ingrediënten: empathie, creativiteit en rationaliteit.

Insight

Een andere weg

Deze definitie van Design Thinking is niet nieuw. Waar we wel verandering in zien is  het gebruik van Design Thinking. Waar Design Thinking traditioneel gezien vooral in de ontwerpvakgebieden voorkwam, zie je dat het tegenwoordig ook daarbuiten wordt toegepast. Het wordt steeds vaker door verschillende organisaties erkend als een bruikbaar en veelzijdig instrument. Zo wordt Design Thinking ingezet om nieuwe bedrijfsmodellen of -strategieën te creëren, of nog een stap verder, om sociale vraagstukken aan te pakken zoals verkeersopstoppingen, duurzaamheid of zelfs de financiële crisis.

Bij Spark weten we maar al te goed dat onze werkwijze als ‘anders’ wordt bestempeld, we hebben in menig werkveld verbaasde blikken gezien, bijvoorbeeld bij management consulting. Voor veel mensen voelt het een beetje gek om een dag met een gebruiker door te brengen, kartonnen modellen te maken of om met behulp van legoblokjes te brainstormen. Maar wij weten dat empathie en creativiteit zwaar ondervertegenwoordigd zijn binnen veel organisaties. Wij geloven dat deze tekortkoming bedrijven zwakker en vatbaarder maakt voor de gevolgen van veranderingen in de buitenwereld.

"De methodiek die met Design Thinking wordt aangeduid is een bewezen en herhaalbaar probleemoplossend protocol dat elk bedrijf of beroep kan toepassen om uitzonderlijke resultaten te behalen.”

Een open houding in het definiëren van zowel het probleem als mogelijke oplossingen maakt een organisatie flexibeler. Creativiteit en vrijheid in het kiezen voor de juiste methoden en instrumenten voor de opdracht maakt de organisatie slagvaardiger. Soms, maakt een legosteentje of een stuk karton echt een wereld van verschil.

Lees meer over design thinking Harvard Business Review en op Wikipedia.

Design Thinking in Urban Planning

Een prachtig voorbeeld van ‘Design Thinking’ is de stedelijke planning van The McCormick Tribune Campus Center, ontworpen door Rem Koolhaas. 

Koolhaas onderzocht de looproutes van studenten op de campus en labelde deze routes als ‘desire lines’. Hij liet de studenten vrij bewegen tussen de gebouwen in plaats van vooraf aangegeven paden in te richten. Vanuit de ‘desired lines’ ontstonden na verloop van tijd zichtbare paden, welke de voorkeurroutes tussen de gebouwen van de universiteit weerspiegelden. Deze kruisende en diagonale paden werden gebruikt voor het uiteindelijke netwerk van straten, plaza’s en stadseilanden.