Productinnovatie kansen voor Holmatro

Productinnovatie kansen voor Holmatro

Het creëren van een visie op de toekomstkansen begint bij ons met een pragmatische zoektocht naar onvervulde behoeftes bij de gebruikers. Dit resulteert in een effectieve roadmap voor de productontwikkeling. Wij ondersteunden onder meer Holmatro met het vormgeven van deze fase in productontwikkeling: de fuzzy front-end.

Creatief & strategisch

In creatieve sessies ontwikkelden we samen een visie op toekomstige producten. Vanuit ontwikkelingen in de markt en in technologie. Met input van het management team tot de assemblagemedewerkers, van R&D engineers tot product managers. Zo activeerden we de bestaande ideeën en kennis van  alle mensen in de organisatie, tegelijkertijd creëerden we draagvlak. Dit  leverde een grote hoeveelheid bruikbare ideeën op, die we hebben gevisualiseerd, geclusterd en geordend.

Op bezoek

De beste kansen voor succesvolle innovaties komen voort uit onvervulde behoeftes van de gebruikers. We zorgden voor een reeks bezoeken aan eindgebruikers, in hun dagelijkse werk om  te ontdekken hoe de producten nu écht gebruikt worden. Dit bleek vaak anders dan hoe de ontwerper, producent of verkoper het had bedacht. Deze kennis zorgt ervoor dat toekomstige producten beter aansluiten bij de gebruikers.

We definieerden persona’s om de typerende soorten gebruikers te vangen, en met use cases en scenario’s zorgden wij voor grip op de gebruikscontext.  Zo waren we in staat om vanuit de ervaringen uit het veld ideeën voor nieuwe of verbeterde producten te ontwikkelen.

Op de kaart

R&D resources zijn altijd gelimiteerd. Dat lijkt jammer, maar deze schaarste zorgt er wel voor dat er keuzes gemaakt worden. Wij hielpen bij deze keuzes en ontwikkelden zo samen de roadmap voor productontwikkeling. Met de juiste mix van grote en kleine projecten. Van new-to-the-world innovaties en quick wins. Gespreid over marktsegmenten en productlijnen.

We doen dat met inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Samen met onze klant. En gebruiken daarbij onze eigen doelgerichte en visuele methodes.